Midilli Adası Hakkında Merak Ettiğiniz Bilgiler

Midilli Adası

Tarihi

Midilli Adasının çok eski devirlere dayanan bir geçmişi vardır. Karadeniz ve Kuzey Anadolu ile Anadolu’nun kuzeybatısını Akdeniz’e bağlayan yollar üzerinde bulunması ve birçok büyük medeniyetin kurulduğu Batı Anadolu’ya yakın olması adanın kısa sürede ilerlemesini sağladı. Trakya ve Batı Anadolu’da koloniler, sömürgeler kurdular. Bir ara rakip sitelere ayrılan Ada’ya daha sonra Mytilene Sitesi hakim oldu. Adanın bundan sonraki tarihi Batı Anadolu’nun bir parçası olarak cereyan etti. Persler’in kısa süreli hakimiyetini Makedonyalı İskender’in işgali ve Romalıların eline geçmesi takip etti.

Midilli Adası Tarihi
Midilli Adası Tarihi

Türklerin Anadolu’yu fethetmeleri ve Ege kıyılarına dayanmaları ve İzmir Emiri Çaka Beyin Ege Körfezini almasından sonra Midilli, 1051’de Selçuklu Türklerinin eline geçmiştir. Ancak Bizans Kayseri Aleksios Komnenos Çaka Beyin vefatından sonra Ada’yı geri aldı. 1204 yılında başlayan Dördüncü Haçlı Seferi esnasında İstanbul, Latinler tarafından ele geçirilince Venedikliler Midilli’yi işgal ettiler. 1355’ten sonra yüz yıl kadar Gattilusi Sülalesinin idaresinde kalan ada, 1453’te İstanbul’un fethedilmesiyle üç bin duka altın vergiye bağlanarak, Osmanlı tabiyetine girdi. 1456’da Fatih Sultan Mehmed Hanın emriyle Sadrazam Mahmud Paşa, Midilli’nin fethine memur edildi. Ancak halkın bağlılık belirtmeleri üzerine bundan vazgeçildi. Ada’da çıkan iç ayaklanmalar sonucu başa geçenlerin korsanlarla işbirliği yapmalarının Osmanlı siyasetine zarar vermeye başlaması üzerine Mahmud Paşa tekrar Midilli’ye gitti. Yirmi yedi gün süren kuşatma sonucunda 7 Eylül 1463’te Ada ele geçirildi. Midilli’nin fethinden sonra korsanlar cezalandırıldı. Fakat halka serbestlik tanındı. 1464’te Venediklilerin adayı alma gayretleri sonuçsuz kaldı.

1502’de Venedik ve Fransızlar Midilli’yi ele geçirdiler. Fakat Saruhan Valisi Korkut Çelebi ve Hersekoğlu Ahmed Paşa adayı geri aldılar. Bu tarihten sonra Midilli, 16. yüzyılda Türk denizcilerinin Akdeniz’e açılmak için kullandıkları bir deniz üssü ve Cezair-i Bahri Sefid (Akdeniz Adaları) eyaletine bağlı bir sancak oldu. Oruç Reis, Barbaros gibi Ünlü Türk denizcileri Midilli’yi merkez yaparak Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetini tesis ettiler. On yedinci yüzyılda Girit’in fethi esnasında boşalan adaya saldıran Fransız ve Venedikliler püskürtüldüler. On dokuzuncu yüzyılın başlarında gelişen Yunan milliyetçilik hareketleri adaya sıçramadı. 1830’da Yunan Devletinin kurulmasından sonra da Midilli’nin Osmanlı Devletine bağlılığı devam etti. Yirminci yüzyılın başlarında Avrupa devletlerinin baskılarına uğrayan ada, Trablusgarb Harbinde İtalyanların işgaline uğradıysa da antlaşmayla Osmanlı Devletine bırakıldı.

Balkan Harbinden sonra imzalanan 13 Şubat 1914 tarihli Londra Antlaşmasıyla Yunanistan idaresine verilen Midilli Adası, Birinci Dünya ve İstiklal Harbinden sonra 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıyla da, askeri üsler ve askerden tecrid edilmek şartıyla aynı devlete bırakılmıştır. İkinci Dünya Harbinde Mihver devletlerince (Almanya-İtalya) işgal edilen Midilli Adası, bugün Yunanistan’ın idaresindedir.

Midilli Adası Kuş Bakışı
Midilli Adası Kuş Bakışı

Coğrafi Konumu Ve Görülecek Yerler

Midilli Ege Denizinde, Türk kıyıları önünde, Yunanistan’a ait bir ada. Yunanca ismi Lesbos’dur. Ada ile Anadolu arasında kuzeyde 8,5 km’lik Müsellim Kanalı ve doğuda 12 km’lik Midilli Boğazı vardır. Tepesi Köreke, tabanı Sağrı Burnu açıklarında olan batı ve güneydoğusunda büyük birer girinti olan üçgen şeklinde bir adadır. Midilli’nin diğer Ege adaları gibi çöküntü ve deniz yükselmesi sonucu, kaybolan kara parçasının yüksek kısımlarından meydana geldiği sanılmaktadır. Nüfusu 30.000, Toplam Nüfus (100.000), yüzölçümü 1696 km2dir.

Midilli Adası Harita
Midilli Adası Harita

Midilli Adası yeryüzü şekilleri ve iklim bakımından da Anadolu’nun bir parçasıdır. Kıyıdan hemen içeride başlayan yükseltiler ortalama 500 m civarındadır. En yüksek nokta güneydeki Aya İlya (940 m) Tepesidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü adanın genel bitki örtüsü makidir. Yer yer küçük korular ve yüksekçe yerlerde yabani zeytin ağaçları da görülür. Adanın doğusundaki Yero ve batısındaki Kalonya körfezleri korunaklı birer limandır. Adanın geniş bir kıta sahanlığı vardır.

Adanın iki körfezi (Yera ve Kalloni) ve çok sayıda koyları ile burunları vardır. Adanın en önemli ovaları, Kalloni, İppios, Perama ve Eresos ovalarıdır. Adadaki en önemli dağlar Lepetimnos, Olimpos ve Psilokoudouno dağlarıdır. Çok sayıda dere yatağı vardır ve bunlar Çiknias, Çihliotas, Milopotamos, Seduntas ve Almiropotamos gibi ovalardan geçmektedirler. Adanın doğu ve batı kısımları zeytinlikler, çam, köknar, çınar, kestane, kayın ve palamut ağaçları ile kaplıdır.

Midilli Kalloni Körfezi
Midilli Kalloni Körfezi

Midilli, Bozbaba ve birkaç küçük ada ile birlikte il seviyesinde bir idare bölümü meydana getirir. Ada, Yunan hükumetince tayin edilen bir vali tarafından yönetilir. Sahil binalarının çoğu 19’ncu yüzyılın sonlarında ve 20’nci yüzyılın başlarında inşa edilmiş olup görkemli bir fon oluşturur. Eski otel Megali Vretania, Panellinion Kahvesi, Ziraat Bankası binası, eski otel olan Kolones’deki bina, bugün postane olarak kullanılan eski Osmanlı Bankası, Belediye Parkı, valiliğin mermer binası, eski Belediye Binası bunlardan başlıcalarıdır.

Adanın en önemli alışveriş caddesi, Ormos Ermon, günümüzde bile hala, bir Ortadoğu pazarının canlılığını ve talaşıyla, kıpır kıpır bir hareketlilik barındırır. Kordon boyunca limanın kuzeyinde ve havaalanına doğru güneyde bulunan, 18’nci yüzyıl tarihli villalar gerçekten görülmeye değer. Osmanlı tüccarlarının yaptırdığı villalar, 1920’lerdeki nüfus mübadelesi sırasında terk edilmiştir.

Midilli’ye gidip de Midilli Ortaçağ Kalesi’ne çıkmamak olmaz. Mutlaka çıkın ve çevreyi seyredin. Kale, Midilli limanına yakın, çamlık bir tepenin zirvesinde inşa edilmiştir. Ege’deki en büyük kalelerden biridir. İnşasına, antik yapı malzemesi kullanılarak, Bizans döneminde başlanan kale, Cenevizliler döneminde 1373 yılında tamamlanmıştır. Kalenin içinde, savaş zamanlarında şehrin kadın ve çocukları için barınak olarak kullanılan yeraltı pasajları ile 4000 metreküplük bir sarnıç bulunmaktadır. Günümüzde, bu kale yaz aylarında kültür etkinliklerinin yapıldığı bir yer olarak kullanılmaktadır.

Midilli Kalesi
Midilli Kalesi

Theofilos Hacımihail Müzesi, Midilli şehrinin Varya semtindedir. Müzenin salonlarında, halk ressamı Theofilos’a ait, Teriade’nin özel koleksiyonundan Midilli Belediyesi’ne hibe edilen, 86 eser sergilenir. Eserlerin çoğu sanatçının resim yaşamının olgunluk periyoduna ait ve özel renk uyumları, resimlenen kişilerin gerçekçi orijinalliği, canlılığı ve halk ressamının doğasında bulunan içtenlik duygusu ile ün kazanmıştır.

Midilli şehir merkezinde Bizans Sanatı Müzesi bulunur. 1978 yılında, Ayas Therapontas kilisenin karşısında inşa edilmiştir. Müzede, Bizans ve Bizans sonrası dönemlerden önemli dini eşyalar sergilenir. Sergilenen eserler arasında paha biçilmez ikonlar, dini eşya ve kıyafetler, tahta oyması işler, ender el yazmaları ve eski dini kitaplar var. Özellikle ressamları bugün bile meçhul olan, üç tane büyük boydaki ikon görülmeye değer.
Midilli şehrinin, kuzeybatı ucundaki çamlık Aya Kiriaki tepesinde Midilli Antik Tiyatrosu yer alır. 1958 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Mükemmel bir akustiği vardır ve 15 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunmaktadır.

Taksiarhis Manastırının girişinde bir uçakla karşılaşıyoruz. Bu maket bir uçak değil gerçek uçak. Bu uçağı kullanan farklı zamanlarda uçak düşüyor. 6 pilotta kazadan burnu kanamadan kurtuluyor. Ve bu altı pilotta aynı olayı ifade ediyor. Düşüş sırasında kanatlı bir meleğin kendi üzerlerine kapanarak onları kurtardığını ifade ediyorlar. Ve bu 6 pilot bu uçağı satın alarak bu manastıra bağışlıyorlar.

taksiarhis manastiri dusen ucak
Taksiarhis Manastırı Düşen Uçak

Taksiarhis adanın en önemli adak yeri. Adanın ve nüfusunun koruyucusu ve bekçisi olan Başmelek Mihail’e adanmış. Ayrıca Lesvos’un büyük hac yeridir.

Midilli Adası Ekonomisi

Midilli şehri adanın başkenti olup aynı zamanda da bir yönetim merkezidir. Midilli şehrinde bulunan yönetim merkezleri şunlardır; Midilli Adası Valiliği, Ege Bakanlığı, Kuzey Ege Bölge Yönetimi ve Ege Üniversitesi. Adada toplam 13 belediye bulunmaktadır.

Yerel ekonomi tarıma, özellikle de üstün kaliteli zeytinyağı üretimine bağlı olup, aynı zamanda hayvancılığa ve balıkçılığa da dayanmaktadır. Suyunun güzelliğinden dolayı Yunanistan’ın en önemli uzo üretim merkezi olan adanın nüfusunun belli bir kesimi de turizm ile ilgilenmektedir.

Barbayanni Uzo Fabrikası Plomari
Barbayanni Uzo Fabrikası Plomari

Adada her şey üretildiği için, Osmanlılar buraya “İmparatorluğun bahçesi” ismini vermişlerdir. Kendi kendine yetebilen, güzellik ve iyi yaşam geleneğine bağlı olan adada, lezzet ve aromanın birleşimi ile hoş bir mutfak yaratılmıştır.

  • Kreas me Kidonia (ayvalı et)
  • arnaki gemisto (kuzu sarması)
  • patatlidiko (patatesli)
  • sucukakya (salçalı köfte)
  • saougania (soğan dolması)
  • ampelofila yalanci (yalancı dolma)
  • kolokitholuluda (pirinç veya peynirli kabak çiçeği dolması)
  • kolokithokefedes (kabak köftesi)
  • kremmidopites (soğanlı börek)
  • giozlemedes (gözleme).

Sappho Heykeli

Lesbos (Midilli) adasında doğmuş olan şairdir. M.Ö.7. yüzyıl ve 5. yüzyıl arasında birçok lirik şair yaşamıştır. Bu dönemin en tanınmış şairi olan Sappho’nun bir bütün halinde günümüze kadar ulaşan yalnızca bir şiiri bulunmaktadır ve bu şiir de Aphrodite’ye yazılmış bir ilahidir.

Sappho Heykeli - Midilli Adası
Sappho Heykeli – Midilli Adası

Gençlik yıllarını doğduğu yer olan Lesbos’dan uzakta, Sicilya’da geçiren Sappho, geri döndüğünde Aphrodite’e tapınan bir grup kadının öğretmeni haline gelir. Bir efsaneye göre, sevdiği adam tarafından reddedilince kendisini uçurumdan atarak intihar etmiştir.

Her Cuma
209.00

Gidiş-Dönüş Feribot Biletleri, 3 Gece Konaklama, Yemekli Yunan Gecesi, 4 Gün Ada Turu, Türkç...

Her Cuma
149.00

Gidiş-Dönüş Feribot Biletleri, 2 Gece Konaklama, Yemekli Yunan Gecesi, 3 Gün Ada Turu, Türkç...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir